Sångstund vid orgel.Musik och sång vid kaffebordet

Skolans dag . Lennart spelar orgel

Aktuellt

Trivseldag 2017 i Finneby med jubileumsfirande 1842 beslutade Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle införas. I Ramsjöveckan passade vi på att fira detta 175-årsjubileum på Trivseldagen i Finneby skolmuseum. Vi var ett 40-tal personer, både unga och gamla, som samlats ute på skolgården. Flera av besökarna hade själva gått i Finneby skola. För underhållningen svarade skönsjungande Marcus Melin och Peter Subäck på keyboard. Efter några inledande sånger fick vi höra hur och när Finneby skola kom till drygt 30 år efter beslutet om folkskola. Vi hurrade för 175-åringen och sjöng tillsammans den välbekanta ”skolavslutningspsalmen” Den blomstertid nu kommer. Marcus och Peter bjöd på ännu några sånger och publiken hjälpte till i några kända allsångsbitar. Efter en stunds gofika kunde vi se oss omkring i den välutrustade skolan med allt från griffeltavlor till den omtvistade räkneboken ”Hej matematik”. www.finnebyskola.se      
 

Välkommen till Finneby skola

Finneby skola i Ramsjö socken har blivit skolmuseum. Familjen Thunvall har samlat och sparat skolmaterial. Med tiden blev det besvärligt att härbärgera men när Eva och Lennart mötte Finneby byalag skapades Finneby skolmuseum
I Finneby skola kan du se hur en byskola såg ut i mitten av 1900-talet. Här finns alla ingredienser i vår barndoms skola. Skolböckerna, bänkarna, orgeln, katedern, skolsparbössan, kartorna, planscherna och skolklockan. Även om du är född på 60 - 70-talet kan du hitta material från din skoltid I skolbarnens omklädningsrum har vi en utställning med skolmaterial från ca 1842 – 1980-talet. Vi kallar utställningen Från skrivpinne till compisdator. I lärarinnans bostad på 1 rum o kök kan du se hur det kanske såg ut i en lärarinnebostad på landet för 60-70 år sedan.