Finneby o Tevansjö skola 1907 - 1918

1907 Hostterminen (24.5 KiB)

1908 Varterminen (25.0 KiB)

1909 Varterminen (21.5 KiB)

1910 Varterminen (26.0 KiB)

1911 (26.5 KiB)

1912 (26.0 KiB)

1913 (26.0 KiB)

1914 (26.0 KiB)

1915 (26.0 KiB)

1916 (26.0 KiB)

1917-1918 2 (26.0 KiB)

1917-1918 3 (24.0 KiB)