Om skolan

Varför öppnar vi Finneby skola?

Familjen Thunvall, särskilt Gustav, Eva och Lennart, har samlat och sparat skolmaterial. Med tiden blev det besvärligt att härbärgera och framförallt – ingen hade någon glädje av en massa lådor med skolmaterial.

När Eva och Lennart mötte Finneby byalag skapades Finneby skola av idag.

Byalaget svarar för byggnaden och familjen Thunvall för inredningen.

Det allra mesta av materialet är familjen Thunvalls men några bänkar, kartställ och en kulram tillhör Hovra byalag som gärna deponerar sina saker hos oss.
Skolkorten och skolkatalogerna, som vi tycker gör skolan levande, har Per och Gerd Olsson Finneby/Uppsala, samlat in, kopierar och arrangerat.

Varför skapar vi en skolmiljö?

Vi vill att man i den här skolan skall minnas, tänka tillbaka, kanske rysa av obehag eller glädjas över saker och händelser från sin egen skoltid.

Vi vill också att man skall få kunskap om den svenska skolans historia och ett perspektiv på dagens skola och i framtiden.

 Kortfattat om svenska skolans historia pfd

Med utgångspunkt från Finneby skola vill vi med hemsidan och Facebookgruppen skapa en mötesplats där vi kan fördjupa och bredda kunskapen om den svenska skolan, Finneby skola och företeelser i skolans värld. Vi hittar klass och lärarförteckning från Finneby, Tevansjö och andra närliggande skolar.

Vi kan också ta del av släkten Thunvalls engagemang i skolan. Familjen Thunvall och skolans historia har varit nära knuten till varandra i över 160 år och räknar f.n. 6 generationer lärare.

 Läs mer om Thunvalls sex generationer lärare.

Välkomna!