Thunvalls sex generationer lärare

· Carl Petter Carlqvist f. 1821 tog lärarexamen redan 1845. Han gick i den första kullen vid det nystartade Upsala seminarium.  Carl Petter hette Jansson och fick lov att byta efternamn då nästan alla elever hade sonnamn. Han valde då namnet Carlqvist.
(Så skedde även i "Skollärare John Chronschoughs memoarer", August Bondesson (1897))

C.P. Carlqvist tog sin organistexamen 1848

· Fredrik Thunvall f. 1853, måg till C.P. Carlqvist, tog sin lärarexamen vid Upsala seminarium 1874 och organistexamen 1878. Fredrik var född Jansson fick även han lov att byta efternamn. Han bytte då till Thunvall med anknytning till sin hemby Nåntuna i Danmarks socken.

· Jenny Thunvall f. 1862 dotter till C.P. Carlqvist och gift med Fredrik  tog sin småskollärarexamen 1879 vid ”anstalten för bildande af småskolelärarinnor”.

· Anton Thunvall f. 1893, son till Jenny och Fredrik tog sin lärarexamen vi Upsala seminarium 1904 och organistexamen samma år. Anton Thunvall var lärare och organist i Ramsjö i början av 1900-talet och flyttade till Uppland 1919.

· Gustav Thunvall f. 1911, son till Anton Thunvall, tog sin lärarexamen 1935 vid Upsala seminarium. 1945 fick han anställning i Ramsjö vid Hedsjö skola och tre år senare i Sund. Under en tid var Gustav Thunvall överlärare i Ramsjö skolor.

· Lennart Thunvall f. 1940, son till Gustav Thunvall tog sin lärarexamen vid lärarhögskolan i Göteborg 1975.

· Eva Thunvall f. 1943, gift med Lennart, tog sin textillärarexamen 1983 i Göteborg.

· Gunilla Winald f. 1942, dotter till Gustav, arbetade som invandrarlärare i Ljusdal fram till sin pension 2007. Maken Torsten tog sin lärarexamen 1967 i Karlstad. Dotter Åsa Winald tog sin lärarexamen 2000 i Stockholm.

· Anna Thunvall f. 1969, dotter till Eva och Lennart, tog sin lärarexamen vid Lärarhögskolan i Gävle 2004 och är idag verksam som lärare i Gävle.

 

Dessutom har flera andra släktingar arbetat eller arbetar nu inom skolan. 
Flera kusinbarn till Gustav och ett kusinbarn till Lennart och Gunilla.